FLEKSIBEL VANNBÅREN VARME - Fremtidens boligvarme

Hvorfor binde deg til bare én energikilde når den beste av alle varmeløsninger gir deg frihet til å velge?

Dagens avanserte teknologi innen vannbåren varme gjør at du enkelt kan bytte fra den ene energikilden til den andre. Når strømprisen går i været, velger du olje. Hvis oljen skulle bli dyrere, velger du strøm, gass eller pellets. Jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du.

Tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering. Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge. I våre naboland er allerede denne løsningen svært utbredt.