Pelletsiloen

For å fyre med trepellets må du ha en silo eller tank å oppbevare pelletsen i. Pellets bør lagres i beholdere som ikke kan brenne. Trepellets har mindre energi pr. liter enn f.eks. olje, og tanken må derfor enten være større eller fylles oftere. En 700-liters tank vil for et hus med normalstørrelse holde til ca. 14 dagers fyring. Alternativt kan man naturligvis bygge større siloer. Det finnes både innvendig og utvendige siloløsninger for både manuell påfylling og bulkbil. Det anbefales for øvrig å kontakte en kjeleleverandør og/eller lokale rørleggere for å få oversikt over de mulige løsningene.

Her finner du din nærmeste leverandør av varmeløsninger med trepellets.