Biobrensel inneholder en andel ubrennbart materiale og man må regne med noe mer arbeid med fyringsanlegget sammenlignet med konvensjonell fyringsteknologi. Man anbefaler at kjelen effektfeies hver 14. dag, en jobb som er forholdsvis enkel og rask - gitt at kjelen har en relativt enkel tilgang til røykrør etc. og at det velges en enkel høyeffektiv pelletsbrenner. Brenneren skal ha optimal forbrenning uavhengig av last, og den må kunne starte og stoppe uten problematikk avhengig av anleggets energibehov. Videre må brenneren festes på en slik måte at den enkelt lar seg svinge ut slik at man kommer til pelletsbrennerens uttakbare skål og samtidig får oversikt over eventuelle opphopninger av aske i kjelens brennkammer.

Øvrig service av et pelletsanlegg må gjøre av fagfolk. Her finner du din nærmeste serviceleverandør.