BiowinBiobrensel inneholder en andel ubrennbart materiale og man må regne med noe mer arbeid med fyringsanlegget sammenlignet med konvensjonell fyringsteknologi. Man anbefaler at kjelen feies hver 14. dag, en jobb som er forholdsvis enkel og rask - gitt at kjelen har en relativt enkel tilgang til røykrør etc. og at det velges en enkel høyeffektiv pelletsbrenner. Brenneren skal ha optimal forbrenning uavhengig av last, og den må kunne starte og stoppe uten problemer avhengig av anleggets energibehov. Videre må brenneren festes på en slik måte at den enkelt lar seg svinge ut slik at man kommer til pelletsbrennerens uttakbare skål og samtidig får oversikt over eventuelle opphopninger av aske i kjelens brennkammer.

På bilde til venstre ser du en moderne fyrkjel for pellets - BioWin. 

 

 

 

   

frolingUansett løsning vil en pelletskjele kreve betydelig mer oppfølging enn olje-, gass- og elkjeler. Det finnes i dag pelletskjeler med automatisk start/stopp, automatisk feiing av kjelens stående røykrør og automatisk askeuttak. Disse kjelene, kombinert med f.eks. vakuuminnmating (støvsugerprinsippet) av pellets fra en større støvtett silo gir den mest komfortable fyringen med pellets. Sammenlignet med å sette en pelletsbrenner i eksisterende oljekjele, er dette mer kostbare løsninger, men her er det automatikk på alt, og graden av komfort er høyere. Har du et slikt "helautomatisert" anlegg medfører det  betydelig mindre arbeid, men en pelletskjel er fremdeles arbeidskrevende vedlikeholdsmessig. Normale pelletskjeler krever tilsyn ukentlig.