kjel_tank

Du trenger ikke grave ned tanken

Dagens oljetanker trenger ikke stor plass og er derfor enkle å plassere; enten inne i huset, ute, i garasjen eller nedgravd i bakken. Tankene som plasseres innendørs, er laget av nylon eller polyeten og har et volum på 750 - 4000 liter. En tank på 750 liter trenger mindre enn en kvadratmeter gulvplass og vil for mange være tilstrekkelig. Flere slike små tanker kan kobles sammen om det er ønskelig. Er det vanskelig å få plassert tanken inne i huset, er det en god løsning med en glassfiberarmert (GUP) tank under bakken, men også garasjen eller en skjermet plass i haven kan benyttes.

 

Innendørs tank

Stadig flere velger å plassere ny tank i kjeller, garasje eller annet rom som ikke brukes som oppholdssted. Innendørs tank kan plaseres i fyrrommet sammen med oljekjelen. For innendørs lagring er det utviklet spesielle tanker med doble vegger og kontroll mot lekkasje. Forutsatt at du har innhentet tillatelse fra brannvesenet, er det tillatt å lagre opptil 4.000 liter fyringsolje eller 1.650 liter parafin i ståltank eller i typegodkjent tank innendørs.

tank-uteUtendørs tank over bakkenivå

En tank som ikke er nedgravd, er mye enklere å kontrollere. Oljeselskapene kan levere lettoljer som tåler utendørs lagring om vinteren. Du kan derfor velge å plassere oljetanken over bakkenivå. For parafin er det ikke noe problem med utendørs lagring i kuldegrader.

  Du kan oppbevar inntil 3.000 liter fyringsolje og 1.650 liter parafin utendørs over bakken. Kommunen kan gi tillatelse til å oppbevare større kvanta.

Forskrift om brannfarlig vare gir klare regler for hvor du kan plassere utendørs tank. Ta kontakt med kommunen eller brannvesenet der du bor for å få klarlagt hvor du kan plassere tanken.

 

Nedgravd tank
Ved nedgraving anbefales en GUP-tank som etter forskriftene bare skal trykkprøves etter to år. Deretter kan den ligge i 30 år før ny kontroll.

 

Vi har laget en brosjyre med viktig informasjon til alle som har nedgravd oljetank eller parafintank. Den kan du bestille her.