Det er ikke bare penger å spare på å holde fyringsanlegget i orden. Med en riktig innstilt oljebrenner, dannes det svært lite sot og partikler. Belastningen på luftkvaliteten i lokalmiljøet blir derfor liten, ja betydelig mindre enn med vedfyring.

Du kan gjøre mye selv

I det følgende kan du lese om hva du kan gjøre selv dersom anlegget ikke fungerer helt som det bør. Dersom ikke noe av dette hjelper, bør du kontakte en EO-godkjent servicetekniker eller rørlegger. I tillegg bør du sørge for årlig service utført av fagfolk. Her finner du din nærmeste  EO-godkjente* fyringstekniker. 

 

Oljebrenner stanser:

 •  Sjekk om det er olje på tanken.
 • Sjekk om oljekranene er åpne.
 • Sjekk om oljefilteret er tett.
 • Sjekk om driftstermostaten er riktig innstilt. (Den skal som regel stå på 70-80oC).
 • Sjekk om gul hovedbryter er slått på.
 • Sjekk om de gule sikringene er hele.
 • Sjekk om den røde varsellampen på brenneren lyser. Trykk inn den lysende knappen slik at den slukker. Hvis den røde lampen ikke lyser, trykk den grønne knappen på sikkerhetstermostaten hardt inn.  

Kjelen blir varm, men det blir ikke varmt i huset:

 • Sjekk at shuntventilen er åpen. (Hvis ikke skru den høyere opp.)
 • Sjekk at eventuell automatikk er riktig innstilt.
 • Sjekk at sirkulasjonspumpen går. (Den skal dirre svakt når du føler på den med fingrene.)
 • Sjekk om ventilene i rørsystemet er i riktig posisjon.
 • Sjekk at det er tilstrekkelig vann på anlegget.

Det er luft i systemet

Hvis det surkler i radiatorene, må de luftes gjennom lufteskruene.

 1. Slå av sirkulasjonspumpen og still shuntventilen på fullt.
 2. Skru opp luftesrkuen og vent til vannet pipler.
 3. Skru igjen lufteskruen.

 

Viktig for et godt vedlikehold

 • Lukk aldri igjen luftelukene når kjelen benyttes,
 • Sørg for at utvendig rist ikke dekkes til av snø, løv etc.

Årlig service utført av fagfolk

La et EO-godkjent* servicefirma foreta service på sentralvarmeanlegget ditt én gang i året, minst hvert annet år. En slik service sikrer at du alltid får full glede av anlegget. Ved at oljen brennes mer effektivt, reduseres varmekostnadene dine. Samtidig reduseres utslippene av miljøskadelige komponenter til et minimum. En effektiv oljefyr er blant de mest miljøvennlige boligvarmeløsninger du kan ha. En EO-godkjent fyringstekniker vil dokumentere sin kontroll ved å fylle ut en egen EO servicerapport, som du får kopi av.

Her finner du din nærmeste EO-godkjente fyringstekniker. 


*) Hva er EO-godkjenning?
EO står for Effektiv Oljefyring. Dette er en kvalitets- og kontrollordning som skal sikre at du får full glede av ditt sentralvarmeanlegg.