De fleksible sparer mest - både penger og miljø                     

Du som allerede har sentralvarmeanlegg har frihet til å velge mellom olje og andre energikilder. Dette gir deg mange fordeler:

  • Du har mulighet til å velge mellom f.eks. olje og strøm - hvis du tar sjansen på gode strømsesonger fremover
  • Du kan også skifte til nye fornybare energikilder dersom du i fremtiden skulle ønske det.

Ønsker du å vite hvilke energikilder du kan kombinere i et vannbårent anlegg, klikk her.

Dersom du ønsker å sammenligne priser på energikilder, klikk på vår priskalkulator.

iStock_000006315368SmallSpar penger med vannbåren gulvvarme

Energiprisene svinger fra sesong til sesong og fra år til år. Det er ikke lenge siden Norge opplevde strømpriser som skapte store problemer for deler av befolkningen. Ser vi på utviklingene over mange år har oljeprisen gjennomsnittlig vært lavere enn strømprisen, noe som har gjort at man har spart mye på bruk av olje til oppvarming. Med vannbåren gulvvarme har man spart enda mer. På grunn av bedre temperaturfordeling kan den gjennomsnittlige romtemperaturen holdes lavere. Dermed kan man faktisk spare inntil 10 % av energiforbruket.

Velg den energikilden som er billigst og best for deg!

Det er usikkert hvordan prisene vil utvikle seg i fremtiden. Analytikerne regner med at strømprisen vil stige i årene som kommer, og at prisene kan komme til å svinge mye fra år til år. Det er også knyttet usikkerhet rundt prisutvikling av andre energikilder - noe som gjør at energifleksibilitet anbefales. Kan du f.eks veksle mellom energikildene, kan du velge den energibæreren som er billigst.

Hvilken energikilde er gunstigst for deg?

På nettsidene våre finner du en priskalkulator som gjør det enkelt å sammenligne prisen på energikildene. Her finner du også en kalkulator hvor du kan sammenligne alle energikildene som kan benyttes i et vannbårent varmeanlegg. Svaret forteller deg hvilken energikilde som blir rimeligst til oppvarming av din bolig.