kjel_2

Avansert teknologi i stilren innpakning

Moderne sentralvarmeanlegg har ikke mye til felles med
de klumpete, gamle fyrkjelene som står i kjellere rundt
omkring. Fyrkjelen slik vi kjenner den er erstattet av den
topp moderne og avanserte kabinettkjelen, som fås både
for olje og boliggass. Dagens kjeler tar liten plass og er
enkle å montere. De minste kabinettkjelene er så små og
kompakte at de nesten kan forveksles med en
oppvaskmaskin. Uavhengig av både kjeller og pipe En av
de revolusjonerende fordelene med en moderne
kabinettkjel er at den verken krever kjeller eller pipe.
Den kan enkelt monteres i vaskerom eller på annen ledig
  plass i huset. Og avgassene kan føres gjennom et rør ut
av veggen.
kjel

Energifleksibilitet - god varmeøkonomi

Med vannbåren varme har du mulighet til å velge mellom ulike energikilder. De fleste av de kabinettkjelene som er på markedet idag, gir deg valgfrihet mellom olje og strøm. Dermed kan du til enhver tid velge den av energikildene som er billigst.

Hva er et fyringsanlegg?

Fyringsanlegget består av flere viktige komponenter. De viktigste, i tillegg til oljetanken, er oljebrenner, fyrkjel, ekspansjonssystem, klimakompensator og blandeventil samt sirkulasjonspumpe. Oljebrenneren er montert på direkte på kjelens brennkammer og er "motoren" i fyringsanlegget. Den omdanner olje til varme. Oljebrenneren suger selv olje fra tanken. Etter start av brenneren vil den gå ca 30 sekunder før den pumper forstøvet olje inn i kjelens brennkammer og flammen tennes.  

 

I fyrkjelen varmes vannet som distribueres til oppvarming av boligen samt varmt tappevann.

Ekspansjonssystemet består av 3 viktige komponenter. 

 • Ekspansjonskar Hensikten med ekspansjonskaret er å kunne "ta imot" det ekstra vannvolumet som oppstår
  når vannet varmes opp i et varmeanlegg.
  Det er en kulerund mindre ståltank, gjerne montert på vegg eller gulv i fyrhuset.
  Størrelsen er avhengig av anleggets størrelse.
  Ved oppvarming vil vannet i anlegget ekspandere. Denne vannutvidelsen vil trenge inn i/opptas av ekspansjonskaret.
  Karets konstruksjon gjør at når vannet blir kaldere vil vannet ledes fra ekspansjonstanken tilbake til anlegget.
  Dette gjør at vanntrykket på anlegget varierer lite.
 • Sikkerhetsventiler, en eller to stk gjerne montert på oljekjelen eller i samband med rørledningen til ekspansjonskaret.
 • Klimakompensator og blandeventil.
  Klimakompensatoren vil til enhver tid sørge for at du får den nødvendige temperaturer på vannet til varmeanlegget ditt. Klimakompensatoren gir signaler til blandeventilen som vil gi riktig vanntemperatur i forhold til ute-temperatur.
 • Sirkulasjonspumpe. Sirkulasjonspumpen distribuerer vannet fra kjelen til varmeanlegget.
  Denne startes ved fyringssesongens start og stoppers ved fyringssesongens slutt.

Det mest vanlige fyrkjelene er de såklalte ikke-kondenserende. Nye ikke-kondenserende kjeler har ca. 90-94% varmeteknisk virkningsgrad. Årsvirkningsgraden for et anlegg bør være på 86-88%. 

En kondenserende kjel kan utnytte kondensvarmen i vanndampen i røykgassen. Før de nyutviklede kondenserende kjelene kom på markedet, var det ikke økonomisk lønnsomt å utnytte energien i vanndampen. Men med dagens kondenserende kjeler og energipris  begynnerer det å bli lønnsomt å utnytte mesteparten av kondensenergien, noe som resulterer i en vesentlig forbedring av kjelens varmetekniske virkningsgrad.

Ved å tilkoble spesielle varmevekslere, kan ikke-kondenserende kjeler gjøres om til kondenserende enheter.