innovens_salonGasskjeler er mer kompakte enn andre kjeler. Kondenserende gasskjeler er gjerne bare 50cm brede, 47 cm dype og kan henges på vegg. Ikke kondenserende er enda mindre (45 x 38).

Det mest vanlige fyrkjelene er de såklalte ikke-kondenserende. Ved å tilkoble spesielle varmevekslere, kan ikke-kondenserende kjeler gjøres om til kondenserende enheter.

 

 

En kondenserende kjel kan utnytte kondensvarmen i vanndampen i røykgassen. Før de nyutviklede kondenserende kjelene kom på markedet, var det ikke økonomisk lønnsomt å utnytte energien i vanndampen. Men med dagens kondenserende kjeler og energipris  begynnerer det å bli lønnsomt å utnytte mesteparten av kondensenergien, noe som resulterer i en vesentlig forbedring av kjelens varmetekniske virkningsgrad.

Gasskjeler lar seg modulere i stor grad - dvs at kjelen automatisk regulerer ytelsesgraden etter temperaturmessig behov. Dette sikrer mer stabil drift og mindre slitasje. Ved jevn, modulerende drift har en også mindre varmetap, dvs høyere virkningsgrad og man oppnår også renere forbrenning.