iStock_000006485044SmallVedfyring er meget utbredt i Norge - ikke så rart med den store tilgangen til ved som vi har i landet vårt. Problemet har vært høye utslipp av partikler fra vedfyring, spesielt i byer og tettbygde strøk. Undersøkelser viser at vedfyring står for hele 50% av partikkelutslipp i de større byene om vinteren. Dette er årsaken til at det bl.a ikke er tillatt å fyre med bioenergi innenfor Ring 1 i Oslo.

 

Vi har lang erfaring med vedfyring i vedovner i Norge. Vedfyrte kjeler til sentralvarme er derimot mindre kjent. Moderne vedkjeler gir god forbrenning og lave utslipp av partikler og røykgasser. Effektiv forbrenning og bruk av akkumulatortank til lagring av produsert varme, har ført til at vedkjelen kan fyres under optimale forhold i noen timer i døgnet. Varmebehovet dekkes ved at varme hentes fra akkumulatortanken uavhengig av fyringsperiodene. Vedkjelene krever en del manuell oppfølging i form av vedhåndtering, oppfyring, ilegg og renhold av kjelanlegget.

Det finnes i dag et bredt spekter av moderne vedkjeler for bruk i vannbårne anlegg. Med røykgassvifte og to-trinns forgassingsforbrenning blir kjelene mer miljøvennlige og gir høyere virkningsgrad. Røykgassviften hindrer røyk i å sive ut i fyrrommet fra kjelen.
 
Når man skal dimensjonere et vedfyrt anlegg med vedkjele er det flere faktorer som er viktig. Anlegget bør ha en kjele som er enkel å betjene, driftssikker og med riktig kapasitet i forhold til antall kvadratmeter som skal varmes opp, valgt akkumulatortank og ønsket fyringsintervall. Utgangspunktet for valg av løsning er hvor mange kvadratmeter som skal varmes opp, hvilken isolasjonsgrad bygningen har, type varmedistribusjon, antall brukere, bygningens beliggenhet og ønsket fyringskomfort. Vedkjeler fyres alltid mot akkumulatortank.

 

 

vedovnVannbasert peisovn

Dette er et relativt nytt produkt i markedet. Peisovnen som må  tilknyttes pipeløp er utstyrt med en termostatstyrt varmtvannskjel og sirkulasjonspumpe. Den kan kobles direkte til husets varmeanlegg. Varmen fra peisovnen kan om ønskelig også lagres i akkumulatortank (dvs en tank som lagrer varmen for senere bruk). Peisvarmen kan brukes til å varme opp resten av huset gjennom gulvvarme og/eller radiatorer.

Oppvarming med ved gir en del utslipp av svevestøv og kan derfor være et problem i byer. Ved som energikilde egner seg derfor best utenfor tettbygde strøk.

 

Her finner du priskalkulatoren hvor du kan sammenligne prisen på ved med andre energikilder.