iStock_000007002249SmallSolvarme er blant de mest miljøvennlige energiformen vi kjenner. Med solfangere integrert i bygningens tak eller fasade, produserer du en stor del av den energien du bruker mest av: lavtemperatur varme. Teknologien er nå effektiv og pålitelig, samtidig som systemene gir god lønnsomhet.Det er flere faktorer som gjør solenergi godt egnet i Norge. Lang fyringssesong, god plass og høye komfortkrav betyr at vi har et stort oppvarmingsbehov, også i perioder da solvarmeanlegget gir betydelige energibidrag. Forbruket av varmt tappevann er dessuten like stort sommerstid som vinterstid.

Nødvendig investering i utstyr er ikke så høy dersom du har bestemt deg for vannbåren varme. Det kreves ingen brukerkompetanse for å ha et solvarmeanlegg. Anlegget opererer automatisk gjennom året, og stiller små krav til vedlikehold.

 

Solvarmeanlegg

Et solvarmeanlegg består av solfanger, varmelager og varmefordelingssystem. Varmen fra et solvarmeanlegg kan brukes oppvarming, til å varme opp ventilasjonsluft og til å produsere varmt tappevann. Den beste utnyttelsen  av solvarmen får man om varmen utnyttes ved lave temperaturer. Derfor er solvarme spesielt godt egnet til gulvoppvarming, lavtemperatur radiatoranlegg og forvarming av varmt tappevann.

 
I dag er aktive solvarmesystemer kun et supplement til hovedoppvarmingen.  Dagens solvarmesystemer må suppleres med annen energikilde. Her står man fritt til å velge blant alle alternativer, idet magasintanken, som er sentral i et solfangersystem, er forberedt for å kunne knyttes til  fe ks både olje, gass eller varmepumper.

 

solvarm Et solvarmeanlegg vil være et godt synlig element på huset, og produsentene prøver derfor å legge stor vekt på estetisk utforming.

Solfangere som monteres fast bør vinkles i henhold til formål og energibidrag. Ønsker man maksimal ytelse i den kalde årstid må fangerne monteres i forhold til minimum solhøyde.

 

 

 

 

   

Kan din bolig utnytte solvarme?

Sjekkliste:

  • Du har bestemt deg for vannbåren gulvvarme
  • Du har fri tilgang til 15 - 40 m2 åpen fasade- eller takflate mot syd (eller inntil 30 grader avvik fra syd, mot øst eller vest) for installasjon av solfangere
  • Dersom solfangerne skal plasseres på tak bør hellingsvinkelen helst være minst 30 grader
  • Du har ca 5 m2 tilgjengelig i et rom med sluk (gjerne i kjeller), der varmesentral kan plasseres
solenergPå bildet ser du Solarnor's anlegg i Bjørnveien 119 i Oslo. Anlegget har ca 95 m2 fasademonterte solfangere. Boligkomplekset består av åtte boenheter på totalt 960 m2 varmet opp med vannbåren gulvvarme. Energisystemet er en kombinasjon av sol og gass, og solenergien er dimensjonert til å bidra med 20- 25 000 kWh årlig, noe som tilsvarer 20- 25 % av årlig varmebehov. Også tappevannet varmes opp av det samme systemet.