husDen viktigste fordelen med fjernvarme er at overskuddsvarme kan utnyttes effektivt til oppvarming av bygg og boliger. Gjennom et nedgravet rørsystem ledes varmt vann inn til den enkelte husstand, hvor varmen utnyttes i radiatorer og/eller vannbåren gulvvarme. Fjernvarmen sirkulerer i et lukket system. Når husstanden har utnyttet varmen i vannet, strømmer det avkjølte vannet tilbake til energisentralen for fjernvarmesystemet, hvor det på ny blir varmet opp. Et fjernvarmesystem kan benytte flere energikilder så som avfall og annen biomasse, gass, olje, elektrisitet og ikke minst industriell spillvarme - energi som ellers går tapt.


Også varmt avløpsvann fra industrielle prosesser kan benyttes i fjernvarmeanlegg. Eksempelvis nevnes Saugbrugsforeningens papirfabrikk i Sarpsborg. Her blir varmen i avløpsvannet, som holder mellom 40 - 50 0C hele året, benyttet til oppvarming av nærliggende bygninger. Videre nevnes av 80 % av den varmen som leveres på fjernvarmenettet til Göteborg Energi, er spillvarme som uutnyttet ellers ville gått rett ut i luften.