Med årlig service på sentralvarmeanlegget ditt vil du ha ekstra stor glede av det i mange, mange år. Det er også mye å spare i fyringsutgifter ved et godt vedlikehold av anlegget. Her kan du finne en del tips til hva du selv kan gjøre for å ta godt vare på varmeanlegget ditt: Førstehjelp for sentralvarmeanlegget.

Det lønnser seg å bestille service så fort fyringssesongen er over, slik at varmeanlegget ditt er klart til neste kuldesesong.

For årlig service utført av fagfolk, kontakt en EO-godkjent servicetekniker*.

 

* En EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent av en egen nemd. Den består av representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på service-arbeidet. Nemden er også klageinstans hvis en kunde har noe å utsette på utført arbeid.