Trenger du service på oljefyringsanlegget ditt? Kontakt en EO-godkjent serviceteknikere*.

Har du andre varmeløsninger? Da finner du din nærmeste serviceleverandør her.

Har du sentralvarme med olje eller punktvarme med parafin finner du her en del tips til ting du kan gjøre selv.

Førstehjelp for sentralvarmeanlegget

Førstehjelp for parafinkaminen

 

* En EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent av en egen nemd. Den består av representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på service-arbeidet. Nemden er også klageinstans hvis en kunde har noe å utsette på utført arbeid.