servicUansett hvilke varmeanlegg du har er det viktig at du tar godt vare på det hvis du skal ha ordentlig glede av det når kulda setter inn. Mye kan du gjøre selv ved å gjøre enkelt vedlikeholdsarbeide - andre ting er det viktig at du tilkaller fagfolk til å gjøre.

Årlig service er tilstrekkelig for de fleste varmeløsninger. Har du sentralvarme med gass holder det med service hvert annet år etter at du har hatt den første kontrollen av anlegget.

Nye kontrollrutiner for kjelanlegg

I tillegg til ordninger med energimerking av bygg, har NVE innført egne ordninger mht energivurdering av tekniske bygg. Kontrollrutinene skal fungere regelmessig, dvs ikke bare ved salg eller utleie av boliger. De gjelder også for både yrkesbygg og boligbygg. Kontrollen gjelder kjelanlegg over 20 kW og klimaanlegg over 12 kW.  Målet med ordningen er å stimulere til god og energieffektiv drift, ettersyn og vedlikehold, samt riktig dimensjonering av anlegg. Les mer om ordningen på www.nve.no 

Lurer du på hvem som kan gjøre service for deg i ditt distrikt?

Trenger du service på oljefyringsanlegget ditt? Kontakt en EO-godkjent fyringsteknikere.

 

 En EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent av en egen nemd. Den består av representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på service-arbeidet. Nemden er også klageinstans hvis en kunde har noe å utsette på utført arbeid.