pelletsSentralvarme er fremtidens løsning.

I dag er det viktigere enn noen gang å satse på en boligvarme som gir mulighet for å velge mellom flere energikilder. Har du et sentralvarmeanlegg med pellets som energikilde har du allerede en moderne boligvarmeløsning - som i ikke minst gir deg valgfrihet når det gjelder andre energikilder for fremtiden. 

Vurderer du å installere et pelletsanlegg, bør du vite at det også er noen utfordringer mht bruk av pellets. Selv om pellets krever mindre plass enn ved, er lagring av pellets plasskrevende. Dersom du ønsker å bruke pellets i ditt vannbårne anlegg er investeringskostnadene høye. Det vil også kreve mer av deg når det gjelder drifting av pelletsanlegget sett i forhold til olje-, gass- og elkjeler.

Arbeid og vedlikehold

En pelletskjel krever mer oppfølging enn olje-, gass- og elkjeler. Selv kjeler med en høy grad av automatikk krever tilsyn og vedlikehold. Fordi pelles har en andel ubrennbart materiale produseres det aske. Dersom du ikke har en selvrensende brenner må du feie og sote av anlegget manuelt. Man anbefaler at dette gjøres hver 14. dag. Dette er en jobb som gjøres forholdsvis enkelt og rask - gitt at kjelen har en relativt enkel tilgang til brennkammer og røykrør, og at det velges en høyeffektiv pelletsbrenner. I tillegg kommer arbeid i forbindelse med fjerning av aske, påfylling av brensel og behov for årlig service og vedlikehold.