Radiatorventiler

Har du sentralvarme med radiatorer? Hvis ikke radiatorene er utstyrt med termostatstyrte radiatorventiler, vil det være en god investering å få montert slike. Termostatstyrte radiatorventiler sørger for ønsket temperatur i hvert rom til enhver tid. De gir også god varmeøkonomi, da du kan utnytte "gratis" varme fra solinnstråling, elektriske apparater osv. Montering av slike ventiler kan utføres av et EO-godkjent servicefirma.

Reguleringsventil - shuntventil

Har du et eldre oljeanlegg med manuell shuntventil bør du bytte denne til en som automatisk styrer vanntemperaturen etter temperaturen ute. Da sikrer du deg riktig temperatur inn på radiatoren. Dette sammen med termostatiske radiatorventiler vil garantert redusere energikostnadene.

Elektriske varmeelementer

Ved å utstyre kjelen din med elektriske varmeelementer kan du enkelt velge mellom olje og strøm som energikilde. Har du kjel med innbygget varmtvannsbereder og elektriske elementer, kan du velge å koble ut oljen om sommeren, når du bare har behov for varmt tappevann.

Vær oppmerksom på prisforholdet mellom olje- og elektrisitet, når du velger energikilde. For de aller fleste småanlegg er olje i dag billigere enn elektrisitet.