La et EO-godkjent* servicefirma foreta service på sentralvarmeanlegget ditt én gang i året, minst hvert annet år. En slik service sikrer at du alltid får full glede av anlegget. Ved at oljen brennes mer effektivt, reduseres varmekostnadene dine. Samtidig reduseres utslippene av miljøskadelige komponenter til et minimum. En effektiv oljefyr er blant de mest miljøvennlige boligvarmeløsninger du kan ha.
En EO-godkjent fyringstekniker vil dokumentere sin kontroll ved å fylle ut en egen EO servicerapport, som du får kopi av.

EO-servicen skal omfatte:

 • Kontroll og skifting av dyser
 • Kontroll av oljetrykket
 • Sjekke behovet for feiing av kjelen
 • Kontroll av lufttilførsel
 • Innregulering av brenner
 • Kontroll av tennelektroder og fotocelle
 • Kontroll av kjelens instrumenter, vannstand og ekspansjonssystem
 • Kontroll av undertrykk / skorsteinstrekk

Miljøkontroll:

 • Kontroll av sottall
 • Kontroll av CO2 innholdet i røykgass
 • Kontroll av røykgasstemperatur
 • Beregning av røykgasstap
 • Renhold av fyrkjelen er viktig. Dette er også noe din fyringstekniker kan ta seg av.

*) Hva er EO-godkjenning?
EO står for Effektiv Oljefyring. En EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent av en egen nemd. Den består av representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på service-arbeidet. Nemden er også klageinstans hvis en kunde har noe å utsette på utført arbeid.