ORNIS1Sentralvarme er fremtidens løsning.

Det er i dag viktigere enn noen gang å satse på en boligvarme som gir mulighet for å velge mellom flere energikilder. Med ditt eksisterende sentralvarmeanlegg har du allerede en moderne og fremtidsrettet boligvarmeløsning - som i tillegg gir deg valgfrihet når det gjelder energikilder for fremtiden. Ved å sørge for godt vedlikehold av anlegget ditt har du den beste boligvarmeløsning som finnes.

 

La et EO-godkjent* servicefirma foreta service på sentralvarmeanlegget ditt én gang i året, minst hvert annet år. En slik service sikrer at du alltid får full glede av anlegget.

 

* EO står for Effektiv Oljefyring. En EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent av en egen nemd. Den består av representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på service-arbeidet. Nemden er også klageinstans hvis en kunde har noe å utsette på utført arbeid.