Førstehjelp for sentralvarmeanlegget

 

Oljebrenneren stopper:

 • Sjekk om det er olje på tanken.
 • Sjekk om oljekranene er åpne.
 • Sjekk om oljefilteret er tett.
 • Sjekk om driftstermostaten er riktig innstilt. (Den skal som regel stå på 70-80oC).
 • Sjekk om gul hovedbryter er slått på.
 • Sjekk om de gule sikringene er hele.
 • Sjekk om den røde varsellampen på brenneren lyser. Trykk inn den lysende knappen slik at den slukker. Hvis den røde lampen ikke lyser, trykk den grønne knappen på sikkerhetstermostaten hardt inn. Dersom brenneren ikke starter etter dette, må du ringe en EO-godkjent* servicetekniker.

Kjelen blir varm, men det blir ikke varmt i huset:

 • Sjekk at shuntventilen er åpen. (Hvis ikke skru den høyere opp.)
 • Sjekk at eventuell automatikk er riktig innstilt.
 • Sjekk at sirkulasjonspumpen går. (Den skal dirre svakt når du føler på den med fingrene.)
 • Sjekk om ventilene i rørsystemet er i riktig posisjon.
 • Sjekk at det er tilstrekkelig vann på anlegget.

Dersom ikke noe av dette hjelper, bør du kontakte en
EO-godkjent* servicetekniker eller rørlegger.

Det er luft i systemet

Hvis det surkler i radiatorene, må de luftes gjennom lufteskruene.
1. Slå av sirkulasjonspumpen og still shuntventilen på fullt.
2. Skru opp luftesrkuen og vent til vannet pipler.
3. Skru igjen lufteskruen.

Dersom ikke noe av dette hjelper, bør du kontakte en
EO-godkjent* servicetekniker eller rørlegger.

Viktig for et godt vedlikehold

 • Lukk aldri igjen luftelukene når kjelen benyttes,
 • Sørg for at utvendig rist ikke dekkes til av snø, løv etc.
 • La en EO-godkjent servicetekniker gå over anlegget ditt én gang i året.

*) Hva er EO-godkjenning?
EO står for Effektiv Oljefyring. En EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent av en egen nemd. Den består av representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på service-arbeidet. Nemden er også klageinstans hvis en kunde har noe å utsette på utført arbeid.