kjel_tankSjekkliste - rehabilitering av fyrrom

 

Når du vil vurdere å rehabilitere fyrrommet ditt, bør du be om tilbud fra minst to leverandører - helst flere. Tilbudet bør være godt dokumentert slik at du kan se hva de ulike delene av arbeidet koster. Leverandøren bør også gi deg en driftsgaranti. Du bør velge en leverandør som påtar seg hele ansvaret for en total leveranse inklusive riving av gammelt anlegg, eventuelle bygningsmessige arbeider, kontroll av oljesystem og pipe, melding til myndighetene
og igangkjøring av anlegget.

        

kjel

Når du skal bytte kjel, vil du kanskje frigjøre fyrrommet til annen bruk. I så fall bør du be om tilbud på installasjon av en kjel med balansert forbrenning. Den kan enten plasseres i fyrrommet eller et annet egnet sted i huset. Når du har bestemt plasseringen, be da om et tilbud der følgende forhold er vurdert:

 

 

 

 

 

  

 

Om kjelen:

 • Er det tilstrekkelig plass til å bære den gamle kjelen hel ut av huset, eller må vi gjøre noe bygningsmessig?
 • Får jeg den nye kjelen inn i huset uten forandringer?
 • Er den nye kjelen tilpasset oppvarmingsbehovet i boligen?
 • Hvor mye varmt tappevann produserer kjelen pr. minutt?
 • Er dette tilstrekkelig til mitt forbruksmønster?
 • Bør jeg montere en liten varmtvannsbereder ved siden av?
 • Kan jeg bruke eksisterende automatikk, eller bør jeg bytte den ut?
 • Hva er årsvirkningningsgraden på kjelen?
 • Hvor mye olje sparer jeg pr. år ved å bytte kjel?

Om tanken:

 • Kan jeg bruke eksisterende oljetank og rørsystem?
 • Må eksisterende oljetank kontrolleres/byttes ut?
 • Kan jeg montere en innendørs tank i kjeller/bod/garasje?

Om pipa:

 • Kan jeg bruke den gamle pipa?
 • Er det tilstrekkelig med god lufting i pipa?
 • Hvis ikke, er det tilstrekklig å montere et eget spjeld for utlufting av pipa?
 • Eller er det fornuftig å legge inn nytt røkrør i eksisterende pipe?