kjel_mb

 

Ditt eksisterende varmeanlegg kan gi deg fremtidens mest fleksible og lønnsomme varmeløsning 

Har du et fyringsanlegg som ikke er i bruk? Da har du selve grunnlaget for fremtidens fleksible boligvarme. Det dyreste du kan gjøre når du tenker fremtidig varmeøkonomi, er å la det være ute av drift eller å kaste den ut. Det smarteste du gjør, er å kontakte en servicetekniker slik at du får en status på anlegget og et forslag til hva som bør gjøres for å få det i drift igjen.

Det skal antakelig ikke så mye til før du har et topp moderne og fleksibelt anlegg som gir deg mulighet til å velge mellom flere energikilder.

 

Dagens avanserte teknologi innen vannbåren varme gjør at du enkelt kan bytte fra den ene energikilden til den andre. Når strømprisen går i været, velger du olje. Hvis oljen skulle bli dyrere, velger du strøm, gass eller pellets. Jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du. Her kan du lese om hvilke energikilder du kan kombinere i et vannbårent anlegg.

Tenk langsiktig - gjør ditt vannbårne anlegg til fremtidens, fleksible varmeløsning.

Se forøvrig vår praktiske sjekkliste som du bør gå igjennom hvis du skal rehabilitere sentralvarmeanlegget. Se også priskalkulatoren hvor du kan gjøre en sammenligning på priser mellom de forskjellige energikildene.

Hvor gammel er kjelen?

Er den eldre enn 30 år, bør den sjekkes. Ved å bytte til en ny kjel kan du få en mer effektiv oppvarming og dermed bruke mindre energi. Du vil også få et mer driftssikkert anlegg. Velger du å bytte kjel, kan du velge å ha energisentralen i fyrrommet eller erstatte ditt nåværende anlegg med en kabinetttkjel.

Når du vil beholde fyrrommet:

Krev av leverandøren at den nye kjelen er tilpasset ditt eksisterende varmesystem. Det er også viktig at kjelen produserer nok varmt tappevann.

Når du vil frigjøre fyrrommet:

Ønsker du å frigjøre fyrrommet slik at du kan bruke det til annet formål (peise-stue, hobbyrom e.l.), bør du velge en kabinettkjel som verken krever skorstein eller eget rom.) Kabinettkjelen, som er et komplett fyrrom i seg selv, er ikke større enn en oppvaskmaskin. Den kan for eksempel plasseres i grovkjøkkenet.

Hva med skorsteinen?

Når du skal bytte kjel i fyrrommet, er det viktig at du også får vurdert skorsteinen. Dersom skorsteinen må rehabiliteres, bør du først få en vurdering om skorsteinen kan ventileres med et luftespjeld på røkrøret. Dette spjeldet bruker luften i fyrrommet til å ventilere og tørke skorsteinen innvendig. Alternativt kan det monteres eget rør innvendig i skorsteinen. Kostnadene ved begge disse alternativene bør du få vurdert mot å installere en kabinettkjel med eget røkrør (beskrevet ovenfor).

Hva med oljetanken?

Som eier av oljetank, er du ansvarlig for vedlikeholdet av tanken. Myndighetene krever jevnlig kontroll av nedgravde tanker over 3 200 liter. Noen kommuner har gjort forskriftene gjeldende også for mindre tanker. Sjekk hvilke regler som gjelder i din kommune.
En oljetank kan plasseres enten inne i huset, i garasjen eller nedgravd i bakken. Nye innendørstanker er laget av plast og metall. En slik tank på 750 liter er lite plasskrevende - den trenger kun én kvadratmeter gulvplass! Er det vanskelig å få plassert tanken inne, er det en god løsning å ha den i garasjen eller velge en glassfiberarmert (GUP) tank under bakken. Dersom du velger å ha tanken i garasjen eller et annet sted over bakken, må du bruke en oljekvalitet som tåler kulden. Snakk med ditt oljeselskap. Du kan lese mer om rehabilitering av oljetanker her.

Når anlegget ditt skal rehabiliteres:

Fordi prisene på både utstyr og installasjon kan variere, anbefaler vi at du tar kontakt med flere forhandlere/installatører. De som utfører installasjon av vannbåren boligvarme må ha lokal eller sentral godkjenning.
Dette kan være:

  • EO-godkjente fyringsteknikere (Effektiv Oljefyring - EO - er en kvalitetssikring og godkjenning av serviceteknikere). Oversikt over disse finner du på ved å klikke her.
  • Rørleggere
  • Oljeleverandøren din
Be om å få en detaljert spesifikasjon om hva tilbudet inkluderer samt en vurdering av lønnsomheten for de ulike løsningene.

Når du nå har lest dette kan du lettere stille de rette spørsmålene. Bruk sjekklisten når du skal innhente tilbud.