Du kan velge mellom tre typer plasseringer: Inne, nedgravd eller over bakken

kjel_tankInnendørs tank

Stadig flere velger å plassere ny tank i kjeller*, garasje eller annet rom som ikke brukes som oppholdssted. For innendørs lagring i bolig er det utviklet spesielle tanker med doble vegger og kontroll mot lekkasje. Forutsatt at du har innhentet tillatelse fra brannvesenet, er det tillatt å lagre opptil 4.000 liter olje eller 1.650 liter parafin i ståltank eller i typegodkjent tank innendørs. Du kan velge mellom tre typer plasseringer: Inne, nedgravd eller over bakken.

* Innendørs tank kan plasseres i fyrrommet sammen med oljekjelen.

 

 

tank-uteUtendørs tank over bakkenivå

En tank som ikke er nedgravd, er mye enklere å kontrollere.
Oljeselskapene kan levere lettoljer som tåler utendørs lagring om vinteren.
Du kan derfor velge å plassere oljetanken over bakkenivå. For parafin er det
ikke noe problem med utendørs lagring i kuldegrader. Du kan oppbevare inntil 3.000 liter olje og 1.650 liter parafin utendørs over bakken. (Kommunen kan gi tillatelse til å oppbevare større kvanta). Forskrift om brannfarlig vare gir klarer regler for hvor du kan plassere utendørs tank. Ta kontakt med kommunen eller brannvesenet der du bor for å få klarlagt hvor du kan plassere tanken utendørs.

 

 nedgravd tank sylte

Nedgravd tank

Ved nedgraving anbefales en GUP-tank som etter forskriftene bare skal trykkprøves etter to år. Deretter kan den ligge i 30 år før ny kontroll.

 

 

 

 

 

Automatisk måling og påfylling

Det finnes i dag elektroniske nivåmålere som enkelt kan monteres i tanken. Du kan til enhver tid lese av nivået digitalt. Denne nivåmåleren kan ha forbindelse direkte til oljeselskapet som dermed kan besørge påfylling uten at du behøver å ta kontakt. Sjekk dette med ditt oljeselskap.

Hva lønner seg?

Hvilken løsning som er billigst, avhenger av forholdene og reglene som gjelder på stedet der du bor. Dersom du har en nedgravd oljetank som ikke lenger skal brukes, bør du undersøke med kommunen om du har anledning til å la den ligge. (Tanken må i så fall tømmes og rengjøres av et godkjent firma. I tillegg må påfyllings- og lufterør fjernes.) Dersom du får anledning til å la tanken ligge, vil ofte en innendørs eller utendørs tank være billigere enn en nedgravd. Det samme gjelder hvis du skal installere ny tank. Må du grave opp den gamle tanken, vil ofte en nedgravd tank være like billig.

Hvem bør jeg kontakte?

Kontakt ditt lokale oljeselskap eller din kommune for å få tips om hvem som kan levere og installere tanker.