Viktig informasjon til alle som har nedgravd oljetank eller parafintank

Tanken er varmeanleggets "skattkammer". Derfor trenger den skikkelig pleie.

 

Du er blant de heldige som ikke er avhengig av strømmen for å ha det godt og varmt hjemme. Med oljefyring eller parafinfyring har du friheten til å velge mellom energikildene, og kan glede deg over økonomiske fordeler når strømprisene er høye. Som ethvert annet anlegg trenger også et olje eller parafinfyrt varmeanlegg ettersyn og eventuell oppgradering. Tidens tann kommer ingen unna.

Angår denne informasjonen meg?

Ja, hvis du har nedgravd ståltank eldre enn 15 år eller glassfibertank GUP-tank) eldre enn 30 år. Regelverket krever at alle slike tanker skal kontrolleres.

Gjelder ikke dette kun for større tanker (over 3200 liter)?

Jo, i utgangspunktet, men mange kommuner har vedtatt at regelverket skal omfatte alle nedgravde tanker (også de mindre enn 3200 liter). Kontakt eventuelt din kommune for mer informasjon.

Hvilket ansvar har jeg som tankeier?

Oppstår en lekkasje, står du som tankeier ansvarlig og kan få redusert forsikringsoppgjør. En gammel tank som ikke er kontrollert, representerer en reell lekkasjefare.

Hvem kan hjelpe meg videre?

- Kommunen din (begynn med brannvesenet)

- Ditt oljeselskap, eventuelt din oljeleverandør

- Hvis jeg må ha ny tank, må den gamle tanken graves opp?

Nei, ikke nødvendigvis. Det finnes nå gode og rimelige tankløsninger for innendørs lagring i kjeller, garasje eller andre egnete rom. Lagring utendørs er også mulig. Hvis kommunen krever den gamle tanken fjernet, lønner det seg som regel med en ny nedgravd tank. Les mer om løsninger og krav.

 

Last ned brosjyre om hva du kan gjøre for å holde tanken din i god stand og råd dersom du vil skifte tank