iStock_000006230127SmallEn stor rehabilitering omfatter gjerne betydelige inngrep i husets konstruksjon. Dette åpner for muligheten til å legge inn vannbåren varme med såvel gulvvarme som radiatorer uten stor merkostnad. Ved mindre rehabiliteringer kan vannbåren varme derimot bli kostbart slik at punktvarme vil være løsningen.

Enklere installasjon enn du tror

Vannbåren gulvvarme kan brukes i alle typer gulvkonstruksjoner. Rørene kan monteres i tre-, plate- og steingulv og gulvbjelkelag. Det brukes enten oksygentette plastrør eller kobberrør med plastbelegg. Det finnes i dag også enkle systemer som kan kombineres med radiator. All installasjon av vannbåren varme må byggeanmeldes. Dette gjøres normalt av rørleggeren. Byggeforskriftene krever også at en fagperson står ansvarlig for installasjonen og godkjenner anlegget før det tas i bruk. Det er mulig å gjøre deler av installasjonsjobben selv, bare den godkjennes av en fagmann. Det finnes ulike løsninger og systemer, og det kan være lurt å innhente tilbud fra flere leverandører/rørleggere.

Arkitektonisk frihet

Med vannbåren gulvvarme har du ingen begrensninger når det gjelder innredning og møblering. Ønsker du å kombinere gulvvarmen med radiatorer, for eksempel på soverom, finnes det i dag mange spennende radiatorer å velge blant.

 

radiatrVannbåren varme i radiatorer og/eller i gulvet

Radiatorer er den eldste og fremdeles mest utbredte løsningen i norske hjem med vannbåren varme. Radiatorer av stålplater og de klassiske støpejernsradiatorene er mest utbredt i eldre boliger, mens radiatorer i moderne design brukes i nye hus og ved oppussing/ rehabilitering. Du kan i dag velge mellom et stort utvalg i ulik design som passer inn i et moderne interiør.

På markedet finnes det gulvvarmesystemer som kan kombineres med radiatorer, f. eks. på soverom. I nye hus er en mye brukt løsning å installere vannbåren gulvvarme i første etasje og på badet i annen etasje, og radiatorer i enkeltrom i annen etasje. Dette alternativet er også interessant ved ombygging av eldre hus. Skal du pusse opp et gammelt hus og bryte opp gamle gulv, kan du benytte anledningen til samtidig å installere gulvvarme. I rom der gulvene beholdes, kan du installere radiatorer. Det er mulig å gjøre en del av monteringsjobben selv, men resultatet må selvfølgelig godkjennes av installatør med ansvarsrett.

 

Les mer om vannbåren varme

Les mer om punktvarme