Førstehjelp for parafinkaminen

 

 Vedlikehold av kamin:

La en servicetekniker ta service på kaminen din én gang i året. Da er du sikret en pålitelig varmekilde som sørger for den lune, gode varmen uansett vær- og strømforhold.

 

Her finner du din nærmeste serviceleverandør. 

 

Mye kan du imidlertid gjøre selv:

Gjelder både for pottebrennere og vekebrennere. Gir råd om opptenning og slukking samt om feilsøking hvis kaminen ikke tenner.
NB! Tenn aldri opp en varm kamin!

Opptenning av vekebrenner

 • Kontroller at det er brensel på tanken/dagtanken.
 • Åpne bunnventilen på tanken 4- 5 omdreininger.
 • Trykk sikringsarmen på regulatoren ned, og still reguleringsknappen på full effekt (6).
 • Vent 10 - 15 minutter slik at vekene er gjennomtrukket av parafin.
 • Still reguleringsknappen på halv effekt (3) - og tenn på. For å oppnå god trekk under opptenning er det gunstig å la døren til brennkammeret stå på gløtt i ca. 15 minutter.
 • Kaminen begynner nå å avgi varme, og reguleringsknappen kan stilles på ønsket effekt.

Opptenning av pottebrenner

 • Kontroller at det er brensel på tanken/dagtanken.
 • Sjekk at alle ventiler fra dagtank til brenner er åpne.
 • Trykk sikringsarmen på regulatoen ned, og still reguleringsknappen på halv effekt (3).
 • Ta ut pluggen i tennrøret og sett tennfakkelen ned i hullet. Så snart tennfakkelen er fuktig, tas den ut og tennes.
 • Sett den brennende fakkelen tilbake i tennhullet, og la den stå der i ca. 2 min.
 • Ta ut fakkelen, og sett pluggen tilbake på plass.
 • For å oppnå god trekk i skorsteinen bør en pottebrenner kjøres ca. 15 - 20 min. på halv effekt. Deretter kan varmen reguleres etter behov.NB: Har du ny brenner med instruksjonsbok, følg opptenningsinstruksene i denne da fremgangsmåten for opptenning kan være en annen enn beskrevet ovenfor.

Slukking av pottebrenner og vekebrenner

 • Sett reguleringsknappen på 0 og trykk opp sikringsarmen på regulatoren.

Feilsøking

Brenneren vil ikke tenne:

 • Sjekk om tanken er tom for parafin.
 • Sjekk om det er parafin i brennerskålen. 

Hva bør du gjøre?

 • Fyll tanken/dagtanken.
 • Sjekk flotørventilens sikringsarm. Trykk armen ned.
 • Sjekk om kranene er åpne (på tank og tilførselsrør).Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.

Brenneren slukker:

 • Det er ikke brensel i brennerskålen.
 • Det er for lite tilgang på forbrenningsluft.
 • Det er for stor trekk. Flammen suges ut. 

Hva bør du gjøre?

 • Fyll tanken/dagtanken.
 • Prøv å slå av evt. avtrekksvifte (kjøkkenventilator).
 • Prøv med et vindu på gløtt.

Fungerer det, må du montere ventil i yttervegg. Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.

 

Brenneren brenner ikke som den skal:
Flammen er gulaktig eller brenner ujevnt rundt brenneren.
Årsaken kan være:

 • Mangelfull tilgang på forbrenningsluft.
 • Mangelfull service (hyppigst forekommende årsak). 

Hva bør du gjøre?

 • Slå av evt. avtrekksvifte (kjøkkenventilator).
 • Prøv med et vindu på gløtt.
 • Brenner flammen riktig nå, må du montere ventil til yttervegg.

Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.

 

Det lukter parafin i boligen:
Årsaken kan være:

 • Lekkasje i ledninger.

Hva bør du gjøre?

 • Sjekk først om du ser synlige lekkasjer.

Tilkall deretter en servicetekniker.

 

Vedlikehold av tank:

Hva bør du gjøre?

 • Husk å fylle opp tanken før sommeren. Dermed unngår du at det dannes kondens i tanken.