Årlig service utført av fagfolk

La en servicetekniker foreta service én gang i året. Da er du sikret en pålitelig varmekilde som sørger for den lune, gode varmen uansett vær- og strømforhold. Her finner du din nærmeste serviceleverandør.

Det er også en del ting vedlikeholdsarbeid du kan gjøre selv. Dette vil variere fra modell til modell. Du finner en beskrivelse av dette i brukermanualen som følger ovnen/peisen.