SMART

 

 

Dagens avanserte pelletsovner avgir betydelig lavere partikkelutslipp enn de mest moderne vedovnene.

I større byer gir oppvarming med pellets imidlertid et betydelig utslipp av partikler, noe som kan være en stor belastning for lokalmiljøet, og spesielt en utfordring for allergikere. Undersøkelser viser at vedfyring står for hele 50% av partikkelutslipp i de større byene om vinteren. Dette er årsaken til at det bl.a ikke er tillatt å fyre med bioenergi innenfor Ring 1 i Oslo. En pelletskamin utnytter opptil 90% av energien i brenselet og gir derfor en meget god forbrenning.

       

Pelletskaminen i korte trekk.
  • Moderne teknikk gir lettvint oppvarming.
  • En pelletskamin brenner i opptil flere døgn uten påfylling.
  • Høy komfort: En romtermostat regulerer raskt varmen fra kaminen og muliggjør nattsenking. 
  • Praktisk: Pellets er renslig i bruk og selv om pellets er plasskrevende tar den mindre plass enn ved.
  • Økonomisk oppvarming. Pellets er et meget prisgunstig brensel uten særavgifter. Ukeprogram bidrar til et lavt energiforbruk i boligen.
  • Miljøvennlig. Fornybart brensel og en mikroprosessorstyrt forbrenning gir meget gode utslippsprestasjoner og ingen fare for pipebrann. Pellets fører imidlertid et betydelig utslipp av partikler, noe som kan være en utfordring for lokalmiljøet.
  • Sikker drift. Kaminene har lukket forbrenning og lav overflatetemperatur.
  • Høy toppeffekt. I motsetning til en varmepumpe, kan en pelletskamin gi nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene. Pelletskaminer kan også leveres med vannvarming.

pell_mbSlik fungerer en pelletskamin

Bruk av trepellets er en moderne form for vedfyring. Kaminen styres vanligvis av medfølgende romtermostat, slik at effekten reguleres ned når ønsket temperatur oppnås i rommet.Den kan også slå seg automatisk av og på etter romtermostaten. En mikroprosessor styrer og overvåker kaminens drift. Skulle overoppheting eller feil oppstå, vil kaminen slå seg av, eller en feilkode vises på displayet. På kaminens display kan man dessuten hente ut informasjon om f. eks. pelletsforbruk, og stille inn ønsket varmeeffekt.

Flammehøyden og pelletsforbruk vil variere i takt med innstilt effekt. Kaminens vifte sørger for riktig luftmengde, samtidig som varm luft blir sugd en lang vei gjennom kaminens kanaler.Dette er med og gir en betydelig renere forbrenning og høyere virkningsgrad i forhold til for eksempel en vedovn. Kaminen avgir både strålevarme og konveksjonsvarme.Man kan tydelig kjenne at varm luft sirkulerer opp fra kaminen og sprer seg raskt ut i boligen. Har man et bolig med en åpen løsning, kan en kamin på 6 kW varme opptil 120 m2.

Termostaten plasseres normalt et stykke unna kaminen. Termostat med ukeur er ekstrautstyr. Ukeuret kan programmeres til å holde inntill seks ulike temperaturer gjennom døgnet (6 ulike program), og/eller ulike temperaturer til ulike ukedager. I tilegg har den nyttige funksjoner som frostsikring, ferieprogram og eco-knapp. Med eco-knappen senker du raskt temperaturen til 16 grader i et valgt antall timer. Enkel romtermostat følger med. Termostat med ukeur er ekstrautstyr.

 

Trenger ikke pipe

Du kan installere pelletskamin selv om du ikke har pipe. Røken føres da gjennom isolerte røkrør gjennom tak, eller gjennom vegg og videre over tak.