pellets

 

Dagens avanserte pelletsovner avgir betydelig lavere partikkelutslipp enn de mest moderne vedovnene. Det er imidlertid noe utfordringer mht bruk av pellets. Selv om pellets krever mindre plass enn ved, er lagring av pellets plasskrevende. En pelletskamin er betydelig dyrere enn en vedovn, og dersom du ønsker å bruke pellets i ditt vannbårne anlegg er investeringskostnadene høye. Det vil også kreve mer av deg når det gjelder drifting av pelletsanlegget sett i forhold til olje-, gass- og elkjeler.
Pellets er imidlertid et rent og miljøvennlig alternativ, Det er et naturprodukt laget av treflis presset sammen under trykk. Forbrenning av pellets er CO2-nøytral, fordi den CO2-mengden som dannes ved forbrenningen og slippes ut av pipa, er lik den som dannes når plantene råtner i naturen. I større byer gir oppvarming med pellets imidlertid et betydelig utslipp av partikler, noe som kan være en stor belastning for lokalmiljøet, og spesielt en utfordring for allergikere. Undersøkelser viser at vedfyring står for hele 50% av partikkelutslipp i de større byene om vinteren. Dette er årsaken til at det bl.a ikke er tillatt å fyre med bioenergi innenfor Ring 1 i Oslo.