iStock_000005461451Small                                                              

Biopellets er en miljøvennlig energikilde. Dagens avanserte pelletsovner avgir betydelig lavere partikkelutslipp enn de mest moderne vedovnene. En pelletskamin utnytter opptil 90% av energien i brenselet og gir derfor en meget god forbrenning.

Generelt er det også lite støvplager med pelletsfyring. Det lønner seg imidlertid å forhøre seg litt mht pelletskvaliteten da denne kan væriere noe fra de ulike produsentene.

Automatisk mater med termostat

Pelletskaminer kan utstyres med automatisk mater som sørger for at kaminen ikke går tom for pellets. Velger du en kamin med termostat, vil du til enhver tid ha den temperaturen du selv ønsker. Termostaten kan også innstilles slik at temperaturen senkes om natten.

 

Trenger ikke pipe

Du kan installere pelletskamin selv om du ikke har pipe. Røken føres da gjennom isolerte røkrør gjennom tak, eller gjennom vegg og videre over tak.

 

Pellets - fra sekk eller tankbil

Du får kjøpt biopellets i sekker av ulik størrelse, fra 12,5 til 20 kg. Har du egen separat pelletstank, kan du få pelletsen levert med tankbil.