Førstehjelp for parafinkaminen

Vedlikehold av kamin

La en servicetekniker ta service på kaminen din én gang i året. Da er du sikret en pålitelig varmekilde som sørger for den lune, gode varmen uansett vær- og strømforhold.

 

Mye kan du imidlertid gjøre selv

Gjelder både for pottebrennere og vekebrennere. Gir råd om opptenning og slukking samt om feilsøking hvis kaminen ikke tenner.
NB! Tenn aldri opp en varm kamin!

 

Opptenning av vekebrenner

 • Kontroller at det er brensel på tanken/dagtanken.
 • Åpne bunnventilen på tanken 4 - 5 omdreininger.
 • Trykk sikringsarmen på regulatoren ned, og still reguleringsknappen på full effekt (6).
 • Vent 10 - 15 minutter slik at vekene er gjennomtrukket av parafin.
 • Still reguleringsknappen på halv effekt (3) - og tenn på.
 • For å oppnå god trekk under opptenning er det gunstig å la døren til brennkammeret stå på gløtt i ca. 15 minutter.
 • Kaminen begynner nå å avgi varme, og reguleringsknappen kan stilles på ønsket effekt.

Opptenning av pottebrenner

 • Kontroller at det er brensel på tanken/dagtanken.
 • Sjekk at alle ventiler fra dagtank til brenner er åpne.
 • Trykk sikringsarmen på regulatoen ned, og still reguleringsknappen på halv effekt (3).
 • Ta ut pluggen i tennrøret og sett tennfakkelen ned i hullet. Så snart tennfakkelen er fuktig, tas den ut og tennes.
 • Sett den brennende fakkelen tilbake i tennhullet, og la den stå der i ca. 2 min.
 • Ta ut fakkelen, og sett pluggen tilbake på plass.
 • For å oppnå god trekk i skorsteinen bør en pottebrenner kjøres ca. 15 - 20 min. på halv effekt. Deretter kan varmen reguleres etter behov.

NB: Har du ny brenner med instruksjonsbok, følg opptenningsinstruksene i denne da fremgangsmåten for opptenning kan være en annen enn beskrevet ovenfor.

 

Slukking av pottebrenner og vekebrenner

 • Sett reguleringsknappen på 0 og trykk opp sikringsarmen på regulatoren.

Feilsøking

Brenneren vil ikke tenne:

 • Sjekk om tanken er tom for parafin.
 • Sjekk om det er parafin i brennerskålen.

Hva bør du gjøre?

 • Fyll tanken/dagtanken.
 • Sjekk flotørventilens sikringsarm. Trykk armen ned.
 • Sjekk om kranene er åpne (på tank og tilførselsrør).
 • Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.


Brenneren slukker:

 • Det er ikke brensel i brennerskålen.
 • Det er for lite tilgang på forbrenningsluft.
 • Det er for stor trekk. Flammen suges ut.

Hva bør du gjøre?

 • Fyll tanken/dagtanken.
 • Prøv å slå av evt. avtrekksvifte (kjøkkenventilator).
 • Prøv med et vindu på gløtt.

Fungerer det, må du montere ventil i yttervegg.
Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.

 

Brenneren brenner ikke som den skal:
Flammen er gulaktig eller brenner ujevnt rundt brenneren.
Årsaken kan være:

 • Mangelfull tilgang på forbrenningsluft.
 • Mangelfull service (hyppigst forekommende årsak).

Hva bør du gjøre?

 • Slå av evt. avtrekksvifte (kjøkkenventilator).
 • Prøv med et vindu på gløtt.
 • Brenner flammen riktig nå, må du montere ventil til yttervegg.

Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.

Det lukter parafin i boligen:
Årsaken kan være:

 • Lekkasje i ledninger.

Hva bør du gjøre?

 • Sjekk først om du ser synlige lekkasjer. Tilkall deretter en servicetekniker.

Vedlikehold av tank:

Hva bør du gjøre?
 • Husk å fylle opp tanken før sommeren. Dermed unngår du at detdannes kondens i tanken.