Velg den energikilden som til enhver tid er billigst:

Det er usikkert hvordan prisene vil utvikle seg i fremtiden. Analytikerne regner med at strømprisen vil stige i årene som kommer. Med punktoppvarming basert på parafin i tillegg til strøm har du større valgfrihet og kan utnytte den av energikildene som er rimeligst.

Her finner du priskalkulatoren hvor du kan sammenligne prisen på parafin med andre energikilder.