Parafin og miljøet

Med en riktig innstilt kamin gir parafin en meget ren forbrenning. Dermed blir utslippene av sot og partikler minimalt og gir liten belastning på lokalmiljøet. Svovelinnholdet er svært lavt,  og lavere enn i ved. Det gir tilsvarende lave utslipp av SO2 som bidrar til sur nedbør. 

 

I fyringssesonger er imidlertid parafin langt å foretrekke foran strøm, da store deler av den strømmen vi benytter når kulda er på det verste kommer fra sterkt forurensende kullkraftverk utenfor Norge. Grunnen er at vi har et felles europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutstipp som direkte bruk av olje og parafin. Sett i forhold til bruk av gass er også utslipp fra kullkraft en del høyere. På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av parafin utslipp av CO2 som bidrar til global oppvarming; den største forskjellen finner man kanskje når det gjelder bruk av bioenergi.