iStock_000005924466Small(2)

I utlandet har gass lenge vært en av de mest brukte energikildene, både til boligvarme og til matlaging. Nå kommer gassen også for fullt inn i norske hjem. Gass er en svært miljøvennlig energikilde som er 100% fri for svovel og som heller ikke slipper ut noe svevestøv. Men på lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av gass utslipp av CO2 som bidrar til global oppvarming, og bruk av fornybar energi vil dermed medføre en miljøforbedring. Ensidig bruk av strøm vil imidlertid kunne medføre vesentlig større globale klimagassutstipp. Grunnen er at vi har et felles europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft fører til betydelig større klimagassutstipp enn bruk av gass. 

 

De fleste branner i Norge skyldes feil på elektriske anlegg. Dagens gassutstyr er svært brann- og eksplosjonssikre når det brukes riktig. Alt utstyr som selges i Norge, fås med flammesikring som automatisk aktiveres hvis gassflammen skulle slukke. Regulatoren, som kobles til gassbeholderen, har en slangebruddsventil som stenger gasstilførselen umiddelbart hvis gasstrykket i slangen skulle endres, for eksempel ved et brudd.  Prisen på gass er rimeligst hvis du har  investert i en tank og kan kjøpe gass levert fra tankbil. Dersom du velger  å bruke gass fra flaske er energiprisen vesentlig høyere pr. kWh. Om  det lønner seg økonomisk å velge tank eller flaske avhenger av hvor stort  forbruket ditt er. Som en tommelfingerregel kan man si at med et gassforbruk på over 500 kg i året lønner det seg med nedgravet gasstank.

 

FlatFireSteelMGasspeis - enkel i bruk

Gasspeisen tennes med et lite klikk, den varmer som en god ovn og du slipper å tømme aske. Du får i dag et spennende utvalg av stilige gasspeiser, både for innbygging i vegg og som frittstående.

Gassovner 

Gass er idéelt til punktvarme, fordi du oppnår full varmeeffekt umiddelbart og fordi den er svært enkel i bruk. Gassovner egner seg imidlertid best som tilleggsoppvarming da denne oppvarmingsformen er for kostbar som en permanent oppvarmingskilde. Du kan selv regne ut hvor mye gassen koster pr kwH ved å ta kostnaden pr kilo og dele på 12,8 (12,8 er  energi- innholdet/antall kwh pr kilo gass).

Det finnes et stort utvalg av ulike gassovner på markedet, både fastmonterte og frittstående, flyttbare ovner. Mange av disse er også utstyrt med termostat og sikrer en høy varmekomfort. Piezotenning (gnisttenner) gjør fyrstikker overflødig.

 

iStock_000007110284SmallAndre bruksområder

Har du først gass i huset er det mulig å utnytte denne på flere områder. Gass gjør det både enklere og morsommere å lage mat, enten du er på kjøkkenet eller på terrassen en varm sommerdag. Og er det litt kjølig - eller du ønsker å forlenge den norske sommeren - kan du jo investere i en gassdrevet terrassevarmer.