iStock_000006756614Small Vedfyring er meget utbredt i Norge. Kanskje ikke så rart med den store tilgangen til ved som vi har i landet vårt.

 

Tradisjonelt har det vært et problem med høye utslipp av partikler fra vedfyring. Spesielt gjelder dette i byer og tettbygde strøk. Dette er blant annet et resultat av måten nordmenn har fyrt med ved på: Rundfyring med mye ved og stengt trekk. Nå finnes imidlertid såkalte rentbrennende ildsteder på markedet. Disse har høyere virkningsgrad og lavere utslipp enn tradisjonelle ildsteder.

Hva menes med rentbrennende?

Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir helt minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk. 

 

Her finner du priskalkulatoren hvor du kan sammenligne prisen på bruk av ved med andre energikilder.