Luft-til-luft varmepumpe

Den enkleste og rimeligste form for varmepumpe er de såkalte luft-til-luft varmepumpene. Disse er basert på oppvarming fra uteluft. Jo kaldere uteluften er, jo mindre energi inneholder den. Alle luft-til-luft varmepumper fungerer derfor dårlig ved lave utetemperaturer. De nyeste konstruksjonene baserer seg på kapasitetsregulering ved varierende turtall på kompressoren slik at effekten tilpasses behovet. Dette har gitt noe kapasitetsgevinster ved lave utetemperaturer, dog er forbedringene marginale.

 

Det har i den senere tid også kommet frem at enkelte plages etter installasjon av luft-luft varmepumper. Dersom varmepumpen brukes til å varme opp hele huset, må all luft i hele bygningen settes i sirkulasjon. All forurensning alle steder blir dermed virvlet opp. Det er lite sykdom forbundet med varmepumper, men noen av de som har astma og allergi kan reagere sterkere.

 

 

Her finner du priskalkulatoren hvor du kan sammenligne prisen på energi basert på varmepumpe med andre energikilder.