NP (Norsk Petroleumsinstitutt) har utviklet internettsidene Boligvarme.no i samarbeid med Statoil, Hydro Texaco AS, AS Norske Shell og ESSO Energi AS.

NP representerer selskap som produsererog selger oljeprodukter, gass, strøm og bioenergi i Norge. NP skal ivareta og fremme bransjens felles interesser gjennom et samspill med myndigheter, kunder og ansatte - uten å påvirke konkurransen mellom medlemmene.

NP skal aktivt bidra til å finne mer miljøtilpassede og kostnadseffektive løsninger.
NP arbeider aktivt for å formidle kunnskap om aktuelle energibærere og -løsninger.
NPs oppgave er også å holde politikere, media og opinionen oppdatert på medlemmenesforskning og utvikling når det gjelder forbedringer av dagens oljeprodukter og utvikling av nye, fremtidsrettede energiløsninger.