gutt:glvDu har her mange valgmuligheter: parafin, varmepumpe (luft til luft), gass, strøm, ved og biopellets. Installasjonen av de fleste løsningene må gjøres av godkjent installatør og skal meldes til myndighetene.

I tillegg til pris ved installering og drift, be leverandøren vurdere følgende spørsmål:

 

- Hvor skal varmekilden(e) stå

- Hvor stor kapasitet trengs til oppvarming?

- Hvor stor lagerkapasitet trengs for brensel?

- Hvor skal brenselet lagres?