Sjekkliste ved nybygg og større rehabiliteringer

Hvilken energikilde satser du på?
Du har mange muligheter: olje - strøm - gass - pellets - sol, eller en kombinasjon av to av disse. Vi anbefaler at du henter inn tilbud på flere alternativer der både investering og driftskostnad inngår. 

 

Bestem tidlig hvor du ønsker energisentralen skal stå.
Dette spørsmålet bør du diskutere med arkitekt/byggmester. Noen alternativer trenger eget rom for energisentralen, mens andre løsninger kan plasseres fritt, f. eks i grovkjøkken.

 

Kapasitet på anlegget
Uansett type anlegg bør du be den som leverer anlegget vurdere følgende forhold:

 • Hvor stor kapasitet trengs til oppvarming?
 • Hvor stor kapasitet trengs til varmt tappevann?
 • Hvor stor lagerkapasitet trengs for brenselet?
 • Hvor skal brenselet lagres?

Varmepumper:

 • Hvor skal energien hentes - fra vann/grunn eller luft?
 • Hvordan skal du dekke varmebehovet på de kaldeste dagene?

Pelletskjeler:

 • Hvilke krav stilles til fyrrommet?
 • Hvordan lagre pellets?

Olje/gasskjeler:

Hvis fyrrom

 • Hvilke krav stilles til fyrrommet?
 • Hvordan lagre oljen/gassen?

Uten fyrrom (kabinettkjel)

 • Hvor kan kjelen plasseres? (Ta med tegninger av huset til leverandøren)
 • Hvor kan røkgassrøret føres ut av vegg?