Punktvarme

Selv om vannbåren varme gir den optimale varmeløsningen både når det gjelder økonomi og komfort, kan den enkleste løsningen for mange være punktvarme. Ved å velge en kombinasjon av flere punktvarmeløsninger, kan du velge den energikilden som til en hver tid er billigst. Du oppnår også på denne måten energifleksibilitet. Skal du installere en ny punktvarmekilde, sørg for at de som installerer også sjekker skorsteinen.