stueNår du skal bygge nytt eller gjøre større ombyggingsarbeider, bør du spørre om tilbud på varmeløsning fra minst to leverandører - helst flere. Det er viktig at tilbudene er godt argumentert slik at du kan se hva de ulike delene av arbeidet koster. Spør leverandørene om de kan gi deg en driftsgaranti.

 

Videre bør du velge en leverandør som kan påta seg ansvaret for en total leveranse inklusive eventuell riving av gammelt anlegg, eventuelle bygningsmessige arbeider, kontroll av oljesystem og pipe, melding til myndighetene og igangkjøring av anlegget.

 

 

 

 

sjekklisten finner du en del spørsmål som kan være lurt å gå igjennom før du ber om tilbud på varmeløsning.