I dette leverandørregisteret finner du informasjon om leverandører av olje, parafin og gass, samt leverandører av service og utstyr som er relatert til bruk av olje, parafin og gass.
Ønsker du å komme i kontakt med leverandører av andre energikilder, gå inn på den aktuelle energikilden i menyen til venstre.

Ønsker du å finne leverandører av vannbårne oppvarmingssystemer, klikk på denne linken: www.nrl.no.
velg_energileverandorvelg_service