Praktisk om punktvarme med parafin  

Her finner du mye nyttig informasjon om punktvarme med parafin - i tillegg til ytterligere informasjon om parafin som varmeløsning, om service og vedlikehold, leverandører og mye mer. Klikk på fane for Kamin/peis over for å lese mer.
parafNy generasjon parafinkaminer
Glem alt det du kan om parafinkaminer. Nå har en ny generasjon parafinkaminer kommet. Disse kaminene gir deg mer varme ut av hver liter parafin, samtidig som de er et dekorativt møbel. Ikke minst vil du sette pris på et pent blått flammebilde, som reflekteres av en speilvegg bak brennkammeret. Oppvarming med parafin gir en jevn, lun og behagelig varme. Du slipper å fylle på brensel og bære ut aske. Det er ikke uten grunn at over 120.000 nordmenn benytter parafinkamin som sin hovedvarmekilde.
iStock_000006353145Small
Parafin og miljøet
Med en riktig innstilt kamin gir parafin en meget ren forbrenning. Dermed blir utslippene av sot og partikler minimalt og gir liten belastning på lokalmiljøet. Svovelinnholdet er svært lavt og lavere enn i ved. Det gir tilsvarende lave utslipp av SO2 som bidrar til sur nedbør. På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av parafin utslipp av CO2.
I fyringssesonger er parafin å foretrekke foran strøm. Årsaken er at store deler av den strømmen vi benytter kommer fra sterkt forurensende kullkraftverk utenfor Norge fordi vi har et felles europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind. Det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er dessverre mer sannsynlig at kraften kommer fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutslipp som direkte bruker olje og parafin. Sett i forhold til bruk av gass er også utslipp fra kullkraft en del høyere. Den største forskjellen finner man når det gjelder bruk av bioenergi.paraf_mb
Enkel og økonomisk i bruk
I dag får du parafinkaminer som enkelt kan tennes elektronisk. Du kan til og med få kaminer som du kan tenne og regulere temperaturen med fra mobiltelefonen din. Den moderne teknologien sikrer også renere forbrenning med lavere energiforbruk og minimal forurensning.

Lett å plassere

Har du ikke vanlig pipe, kan det enkelt monteres en stålpipe - et isolert røkrør som fører røken gjennom tak, eller gjennom vegg og videre over tak.
Termostatstyrt ønsketemperatur
Flere av dagens modeller er utstyrt med termostat, slik at du får en jevn og god innetemperatur om dagen og temperatursenkning om natten hvis du ønsker det. En moderne pottebrenner er utstyrt med katalysator som sørger for at forbrenningsgraden øker til hele 85%. Dermed blir ikke bare forurensingen lavere, du oppnår også en bedre varmeøkonomi.

Gjør deg uavhengig av strøm

Med varierende strømpriser og temperatursvingninger er en moderne parafinkamin antakelig noe av det smarteste du kan velge.

Teknikk og sikkerhet
Moderne løsninger gjør at kaminene er enkle å betjene, enkle å tenne, og enkle å rengjøre. Brennerpotte med katalysator forvarmer forbrenningsluften som blander seg med parafindamp, før den antennes i den varme katalysatoren. Forbrenningen skjer selvfølgelig uten noen parafinlukt. Den gode forbrenningen gjør at utslipp av partikler er betydelig lavere enn fra en moderne vedovn. Dette bidrar til en god lokal luftkvalitet. Effekten styres enkelt bak kaminen. Lukket forbrenning med automatisk brenselforsyning, gir deg en trygg og sikker oppvarming. En moderne kamin krever en pipe med god trekk. Er du usikker, be om å få målt trekken før montering.

Komfort og økonomi

Det er ikke uten grunn at parafinkaminen har vært en dominerende punktvarmekilde i Norge, etter vedovnen. Den lune varmen fra en sentralt plassert kamin gjør at vinterkulda må gi tapt. Når du fyller tanken før vinteren vet du hvilken varmepris du betaler, og er forskånet mot store svingninger i markedet, slik man kan oppleve med strøm. Med flere varmekilder tilgjengelig kan du enkelt velge den som er billigst. Man har i tilegg stor nok effekt, selv på de kaldeste dagene. Investering i en ny kamin er lav, sammenlignet med å investere i et sentralvarmeanlegg. Nye parafinkaminer er spesialkonstruert for brenning av parafin, og utnytter over 80 % av energien i brenselet.Tradisjonelle parafinkaminer og vedovner utnytter energien i brenselet 10-15% dårligere.

iStock_000006567897SmallTil hytta
De minste modellene er godt egnet til å holde en jevn varme i hytta. Med en dagtank på 20 liter brenner kaminen inntil fire døgn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser på utstyr

Prisene er basert på overslag og vil variere en del rundt i landet. De er også være avhengig av de stedlige forhold. Prisene er estimerte kostnadsoverlsag og viser i hvilket område investeringsbehovet ligger. Prisene gjelder privatboliger med et normalt energi- og effektbehov - med andre ord utstyr ment for villamarkedet. 

Dersom du ønsker å sammenligne disse prisene med andre varmeløsninger, finner du priser også under omtalen av andre energibærere i menyen til venstre. Prisene er inkl mva.

 

Priser:

 

 

Bytte parafinkamin: kr 12.000,- til kr 15.000,-

Bytte av nedgravd tank: kr 20.000,- til kr 40.000,-

Bytte av kjellertank inklusive røropplegg: kr 20.000,- til kr 25.000,- 

 

Her finner du mer informasjon om parafin som energikilde.

Kamin/Peis

Service/vedlikehold