iStock_000006315368Small Du har sikkert en de spørsmål om vannbåren varme. Her er svarene:

Hvilke energikilder kan jeg velge mellom?

En av de store fordelene med vannbåren varme, er at du står fritt til å velge hvilke energikilder du vil bruke. På den måten kan du velge den energien som til enhver tid er billigst. Den vanligste kombinasjonen er olje og strøm. Men du kan også bruke gass, trepellets (bio), solenergi eller varmepumpe. Har du muligheten til å koble deg til et fjernvarmesystem, kan det være en god løsning.

Er det dyrt å installere vannbåren varme?

Det er ikke dyrere å installere vannbåren gulvvarme enn det er å legge elektriske kabler i gulvet. Eksempelvis koster et vannbårent gulvvarmeanlegg i en bolig på ca 200 m2 ca kr 65.000,-. I tillegg må det installeres varmesentral til ca kr 40 - 85 000 (avhengig av hvilke energikilder som velges).

Kan jeg få økonomisk støtte til vannbåren varme?

Oslo kommune er i dag eneste kommune som gir støtte til installasjon av vannbåren varme.  www.enoketaten.oslo.kommune.no

Hvem leverer og installerer vannbåren varme?

Her finner du fylkesvis oversikt over rørleggerbedrifter som har spesialkompetanse i installasjon av vannbåren varme. Vis Leverandører

Kan jeg gjøre jobben selv, eller kreves det rørlegger?

Byggeforskriftene krever at en fagperson står ansvarlig for installasjonen og godkjenner anlegget før det tas i bruk.

Får jeg fast forhåndspris?

Ja, be gjerne om fast forhåndspris fra flere rørleggere før du bestemmer hvem du vil bruke.

Må jeg byggeanmelde arbeidet?

Ja, denne type arbeid skal byggeanmeldes.

Tar det lang tid å få installert vannbåren varme?

Det er ingen ventetid på komponentene som inngår i anlegget. Når det er stor etterspørsel i markedet, kan det derimot hende at det er noe ventetid før rørleggeren er klar til å ta fatt på jobben hos deg. Å legge rørene tar kort tid. I tillegg må anlegget kobles og testes nøye før det kan tas i bruk.

Kan gulvvarme kombineres med radiatorer?

Det finnes i dag enkle løsninger på markedet hvis du ønsker å kombinere vannbåren gulvvarme med radiatorer. Ofte velges bare radiatorer på soverom.

Er det nødvendig med tilleggsvarme under vinduene i tillegg til gulvvarme?

Du trenger ikke radiatorer når du har vannbåren gulvvarme. I helt spesielle tilfeller, hvis f. eks. et vindu er spesielt høyt, kan det være en fordel med radiator under dette vinduet. De aller fleste oppnår imidlertid god innevarme med vannbåren gulvvarme uten noen form for tilleggsoppvarming.

Kan vannbåren varme installeres i et gammelt hus?

Skal du renovere et eldre hus, er det interessant å vurdere vannbåren varme. Du må imidlertid regne med noe høyere installeringskostnader i et eldre hus enn i et nytt. Radiatorer er som oftest et rimeligere alternativ enn vannbåren gulvvarme.

Kan jeg flytte vegger og bygge om senere?

Ja, du kan bygge om siden, men det er selvfølgelig viktig å passe på at rørene ikke ødelegges f.eks. ved at det slås hull i dem. Derfor er det smart å ha en oversiktstegning som viser hvor rørene er lagt. Det finnes også spesielle instrumenter som kan påvise hvor rørene ligger.

Hva med automatisk temperaturstyring?

Du kan velge mellom flere styringssystemer. De sørger for temperatursenkning om natten, eller når du er borte på f.eks. jobb. Du kan også velge ulik temperatur i hvert enkelt rom. Konferer med rørleggeren din før du bestemmer deg for løsning. Det er viktig at den temperaturstyringen du velger, utnytter de fordelene som gulvvarme gir. Gulvvarme gir blant annet en lavere komforttemperatur enn andre boligvarmeløsninger.

Hva med gulvvarme på soverommet?

Det ikke noe problem med vannbåren gulvvarme på soverommet. Tvert i mot, det er utrolig behagelig! Styringssystemene gir deg nemlig mulighet for individuell regulering av temperaturen i hvert enkelt rom, eller i ulike soner i huset. Dermed kan du senke temperaturen i soverommet mens du har en høyere temperatur i resten av huset. Ønsker du ikke å ha gulvvarme på soverommet, er det en enkel sak å montere f. eks. radiator i stedet.

Hva med vannlekkasje?

De rørene som brukes i gulvet er laget av spesialbehandlet plast. De leveres med garanti fra produsentene. Sjansen for vannlekkasje er helt minimal. Av forsikringsselskapenes vannskadeutbetalinger utgjør skader fra vannbårne varmeanlegg under 2 %. Skulle det oppstå en lekkasje, f. eks. ved at det ved et uhell blir slått hull i et rør, vil kun små vannmengder lekke ut, da systemet raskt blir trykkløst.

Dekker forsikringen eventuelle vannskader?

Ja, en husforsikring dekker eventuelle vannskader på vanlig måte. Risikoen for vannskader fra et anlegg med vannbåren gulvvarme er imidlertid svært liten.

Hva med farlige alger og groing?

Med de løsninger som benyttes i dag er det ingen fare for algevekst.

Bråker eller klukker anlegget?

Fra selve rørene høres ingen lyder. Den eneste svake lyden du kan høre fra anlegget, kommer fra pumpen som sirkulerer vannet. Lyden kan sammenliknes med den som kommer fra et kjøleskap. Pumpen plasseres imidlertid i kjelleren eller annet egnet rom, slik at du ikke vil høre noen lyder der du oppholder deg.

Er det noen stråling fra anlegget?

Nei, vannet lager ingen magnetfelt og er garantert fritt for stråling, i motsetning til gulvvarme basert på elektriske varmekabler.

Kan vannbåren gulvvarme legges under parkett eller annet heltregulv?

Ja, det er ingen problemer forbundet med dette. Den lave arbeidstemperaturen gjør at vannbåren gulvvarme er svært skånsom for alle typer gulvbelegg - også gulvbord i heltre. Før parketten eller annet tregulv legges, er det imidlertid viktig at det legges ut en fuktsperre.