Tenk langsiktig når du skal velge varmeløsning.

iStock_000006142173SmallDet er i dag stor fokus på valg av energikilder ved oppvarming av boliger. Såvel skiftende strømpriser, mangel på elektrisk kraft og diskusjoner rundt forurensning ved bruk av enkelte energikilder, har ført til en økt etterspørsel etter alternative boligvarmeløsninger. Andelen som velger utelukkende elektriske panelovner til oppvarming er synkende, mens stadig flere investerer i fleksible løsninger. I den forbindelse er vannbåren varme og spesielt vannbåren gulvvarme klart mest populært.

Vannbåren varme velges idag i 45% av nye eneboliger i Norge. Vannbåren varme velges av stadig flere fordi den gir bedre varmeøkonomi gjennom muligheten til selv å kunne velge mellom energikildene. Vannbåren varme gir bedre varmekomfort og sunnere inneklima, er miljøvennlig og gir arkitektonisk frihet.

Hva er vannbåren varme?

Vannbåren varme er vann som varmes opp og sirkulerer i boligen, enten i rør i gulvet (gulvvarme) eller gjennom radiatorer. Vannet varmes opp i en varmesentral. For å varme opp vannet kan én eller flere energikilder benyttes: Olje, gass (naturgass eller LPG), elektrisitet, trepellets (bio), varmepumpe eller solenergi.

Med vannbåren varme har du altså mulighet til å velge mellom ulike energikilder. På den måten kan du til enhver tid velge den av energikildene som er mest økonomisk. Med vannbåren gulvvarme får du en meget behagelig varmeløsning. Gulv som varmes opp med varmt vann har lav overflatetemperatur, noe som gjør at plagene i forbindelse med brent støv som virvles opp, som fra elektriske panelovner, nærmest er eliminert. Derfor anbefales vannbåren varme av Norges Astma- og Allergiforbund.

Du kan også kombinere vannbåren gulvvarme med radiatorer f.eks. på soverom. Det finnes i dag mange spennende og lekre radiatorer på markedet. Vannbåren varme er i tillegg langt mer skånsom mot miljøet enn ensidig elektrisk oppvarming.


Illustrasjonen viser en kombinasjonsløsning hvor det vannbårne systemet er utnyttet til både radiatorer og gulvvarme.