iStock_000006756614Small

 

Vedfyring er meget utbredt i Norge - ikke så rart med den store tilgangen til ved som vi har i landet vårt. Problemet er høye utslipp av partikler fra vedfyring, spesielt i byer og tettbygde strøk. Undersøkelser viser at vedfyring står for hele 50% av partikkelutslipp i de større byene om vinteren. Dette er årsaken til at det bl.a ikke er tillatt å fyre med bioenergi innenfor Ring 1 i Oslo. Det skyldes bare veden, men også måten vi fyrer på:  Rundfyring med mye ved og stengt trekk. Det finnes nå en rekke såkalte rentbrennende vedovner – med høyere virkningsgrad og lavere utslipp enn tradisjonelle vedovner.
 
Ny peis eller ovn gir renere luft
Det er faktisk mulig å redusere mengden svevestøv i Norge fra 42.000 tonn til ca 7.000 tonn hvis alle bytter ut sin gamle peis eller ovn. Reduseres svevestøvet hjelper det også alle med astma og allergiplager. Mellom 10 - 12 % av alle barn og unge lider av astma. Visste du at vii bruker 12-15 kilo luft pr døgn. At luften er frisk er selvsagt avgjørende for at vi også skal holde oss friske.

Hva menes med rentbrennende?

Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir helt minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme - i stedet for røyk. 

 

iStock_000006485044SmallFyr miljøvennlig
Riktig vedfyring får du ved å bruke tørr ved, og sørge for rikelig tilførsel av luft. Det er bedre å legge mindre ved i ovnen ofte, enn å stappe ovnen full en gang i blant. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i pipa blir unødig stor. Skifter du ut din gamle peis eller ovn med en ny rentbrennende, kan du være med på å redusere svevestøvet .
 
Bedre fyring
- Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen ved mengden ved du legger i ovnen - ikke med trekken. Steng igjen både bakre og fremre spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.

- Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette.

- Bruk alltid tørr ved. Helst skal veden ha tørket ett år, i det minste over sommeren. Brenn ikke trykkimpregnert treverk og plankebiter med gamle malingrester. Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.
 
- Bruk småved som opptenning i stedet for mengder med avispapir.
Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. Unngå sprengfyring. I tradisjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du fyrer med middels belastning.

De nye ovnene
Bruk gjerne andre varmekilder om natten eller når du er borte om dagen. Da blir boligen lettere å varme opp igjen, dersom du da ikke har en kakkelovn eller peispipe med solid varmelagring som kan fyres opp en til to ganger i døgnet. Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.