pell_mb Pellets

Selv om biopellets er en miljøvennlig energikilde, er det  noen utfordringer mht bruk av pellets. Pellets krever mindre plass enn ved, men lagring av pellets er plasskrevende. En pelletskamin er også betydelig dyrere enn en vedovn.  

 

Dagens avanserte pelletsovner avgir lavere partikkelutslipp enn de mest moderne vedovnene. En pelletskamin utnytter opptil 90% av energien i brenselet og gir derfor  god forbrenning.

Rent generelt er det lite støvplager med pelletsfyring. I større byer gir oppvarming med pellets imidlertid et betydelig utslipp av partikler, noe som kan være en stor belastning for lokalmiljøet, og spesielt en  utfordring for allergikere. Undersøkelser viser at vedfyring står for hele 50% av partikkelutslipp i de større byene om vinteren. Dette er årsaken til at det bl.a ikke er tillatt å fyre med bioenergi innenfor Ring 1 i Oslo. 

NB: Det lønner seg å forhøre seg litt mht pelletskvaliteten da denne kan variere noe fra de ulike produsentene.

Automatisk mater med termostat

Det finnes pelletskaminer med automatisk mater som sørger for at kaminen ikke går tom for pellets. Velger du en kamin med termostat, vil du til enhver tid ha den temperaturen du selv ønsker. Termostaten kan også innstilles slik at temperaturen senkes om natten.

Trenger ikke pipe

Du kan installere pelletskamin selv om du ikke har pipe. Røken føres da gjennom isolerte røkrør gjennom tak, eller gjennom vegg og videre over tak.