iStock_000006142173SmallSkånsom mot miljøet

Med vannbåren varme kan du velge den minst forurensende energikilden. Hvor miljøvennlig ditt vannbårne anlegg er, avhenger naturligvis av hvilken energikilde du benytter til å varme oppvannet. Den mest vanlige kombinasjonen i dag er olje og strøm, men stadig flere velger enten fornybar energi som energikilde, eller installerer varmepumpe. Hvilke muligheter du har for å kombinere energikilder kan du lese mer om under avsnittet "Energifleksibilitet".