spareGod varmeøkonomi

For en gjennomsnittlig husholdning utgjør boligoppvarmingen og varmt tappevann ca 70 % av de totale energikostnadene. Resten går til elektriske apparater og lys. Alle som er avhengige kun en energikilde, er sårbare for økninger priser eller andre faktorer. Har du derimot mulighet for å velge mellom energikilder, kan du velge den til enhver tid rimeligste energikilden.

Den aller gunstigste måten å varme opp boligen din på er med vannbåren gulvvarme. På grunn av en bedre temperaturfordeling i rommet, kan du holde en lavere gjennomsnittlig romtemperatur (2-3 grader). Dette kan gi deg en ytterligere innsparing på ca 10% av dine oppvarmingskostnader.

Du kan velge den energikilden som til enhver tid er billigst

Du som har anlegg for vannbåren varme kan koble til utstyr som gjør det enkelt å skifte til annen energikilde og dermed utnytte den til enhver tid gunstigste energiprisen.

Å legge vannbåren varme i gulvet er ikke dyrere enn å legge elektriske kabler. Kostnader til kjel og tank kommer i tillegg, men denne ekstrakostnaden må veies opp mot lavere driftskostander, fleksibilitet og økt komfort. Be om råd og pristilbud fra flere leverandører - prisene kan variere.