pike2 Lange og kalde vintre gjør at nordmenn tilbringer mye av året innendørs. Da er vi vel også lengst fremme i å ta i bruk moderne oppvarmingsløsninger for å oppnå best mulig innekomfort? Merkelig nok er svaret NEI. Vi er faktisk blant de dårligste. Fremdeles velger de fleste elektriske panelovner, en løsning som ikke gir det beste inneklimaet. I andre europeiske land er de kommet lenger enn oss når det gjelder å ta i bruk moderne boligvarmeløsninger med høy komfort. Der har det i mange år blitt installert vannbåren varme i de fleste nye boliger. Endelig begynner også vi å få øynene opp for andre måter å varme opp boligene våre på. 

Bedre luft - mindre brent eller virvlende støv

Bruk av elektriske panelovner til oppvarming gir ofte svidd støv som virvles opp. Dette gjør at luften virker tørr og litt ubehagelig. Spesielt for astmatikere og allergikere kan dette være et problem. Norges Astma- og

Allergiforbund fraråder å bruke elektriske varmeovner med glødende varmetråder, vifteovner eller åpne panelovner. Med vannbåren varme (radiatorer/gulvvarme) oppnår du både bedre og behageligere inneklima.  

Lunt og behagelig

Gulvvarme sikrer en meget behagelig og effektiv oppvarming. Du oppnår en ideell varmekomfort fordi gulvvarme gir direkte varme gjennom føttene og den fordeles jevnt i rommet. Dermed kan innetemperaturen holdes 2-3 grader under det som må til for å få tilsvarende varmeeffekt med elektriske panelovner eller radiatorer. Temperaturen i hodehøyde blir lavere. Dette gir ikke bare økt velvære, men bidrar til bedre konsentrasjon og arbeidsevne.

På markedet finnes det gulvvarmesystemer som kan kombineres med radiatorer, f. eks. på soverom. I nye hus er en mye brukt løsning å installere vannbåren gulvvarme i første etasje og på badet i annen etasje, og radiatorer i enkeltrom i annen etasje. På den måten kan man enkelt justere varmen i de rommene hvor man ønsker kjølige gulv og lavere temperatur enn i resten av huset.